Ömür Beşbınar

Doktora öğrencisi

Hacettepe Üniversitesi biyoloji bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansında kemik iliği mezenkimal kök hücrelerinin osteoblastik farklılaşması ve kemik rejenerasyonu üzerine çalıştı. ERASMUS staj hareketliliği kapsamında CMRB' de staj hakkı kazandı ve iPSC hücrelerinden kardiak hücre farklılaşması üzerine çalıştı. Halen mikroakışkan sistemler üzerinde 3D hücre kültürleri üzerine doktora çalışmalarına devam etmektedir.