Aydan Fülden Ağan

Doktora Öğrencisi

2010 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun olmuş, 2013 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Yüksek lisansında yılan zehrinin fare dokuları üzerine histopatolojik etkisini araştırmıştır. 2015-2017 yılları arasında İntergen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezinde uzman biyolog olarak çalışmıştır. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü’nde doktora eğitimine başlamış ve devam etmektedir. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Perfüzyon bölümünde ikinci yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup kardiyopleji solüsyonlarının hücre membran stabilitesi üzerine etkilerini araştırmıştır. 2018 yılında Düzce Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak göreve başlamıştır. Bulunduğu üniversitenin merkez laboratuvarında hücre kültürü laboratuvar sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda preklinik testleri yapmak üzere Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinde aktif olarak çalışmaktadır. Edindiği bilgileri kök hücre ile harmanlayarak kalp dokusu üzerine rejeneratif tıp temalı çalışmayı hedeflemektedir.